İBB’nin ardından Mimarlar Odası’nın açtığı dava da sonuçlandı: Kıyı Yönetmeliği değişikliğine iptal

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın tarafından 16 Nisan 2022’de ‘Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’ değiştirilmişti.

Yapılan bu değişiklikle birlikte, kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmaya izin veren, kaçak yapılaşmayı teşvik eden düzenlemeler yürürlüğe sokuldu.

Konuya ilişkin birçok kurum ve kuruluş dava açmıştı. Geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davada Danıştay yönetmelik değişikliğini hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

MİMARLAR ODASI’NIN AÇTIĞI DAVADA KARAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası tarafından açılan davada da karar açıklandı.

Danıştay 4. Dairesi, yönetmelik değişikliğinin iptaline karar verdi. Temyiz yolu açık bırakılan kararda, “Dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Mimarlar Odası olarak, kıyıları yapılaşmaya açan, özel mülkiyete devreden ve kıyılardan kamunun yararlanması olanağının ortadan kaldıran tüm düzenleme ve uygulamalara karşı kıyıların korunması amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir